Administrasjonen

Tonje Nomell Tengesdal 

Rektor




Send epost: tonnom@eigskole.no

Telefon: 51 46 36 40/ 93 65 49 01 


Bilde av FARS leder, Barbro Olsen

   Barbro Olsen

Inspektør

Hovedansvar for forsterket tilbud


Send epost: barols@eigskole.no

Telefon: 51 46 36 40/99 15 87 49

Bilde av Inspektør Solfrid Mong Halloway

Solfrid Mong Halloway

Inspektør 

Hovedansvar for SFO  


Send epost: solhol@eigskole.no

Telefon: 51 46 36 40/ 95 48 40 20


Bilde av Bente Aase Andreassen

Bente Aase Andreassen 

Sekretær



Send epost: benand@eigskole.no

Telefon: 51 46 36 40