Administrasjonen

Tonje Nomell Tengestal

Rektor

Send epost: tonnom@eigskole.no

Telefon: 51 46 36 40/ 93 65 49 01


Bilde av FARS leder, Barbro Olsen

Barbro Olsen

Fars-leder

Sosiallærer

Send epost: barols@eigskole.no

Telefon: 51 46 36 40/99 15 87 49

Bilde av Inspektør Solfrid Mong Halloway

Solfrid Mong Halloway

Inspektør 1. - 3. trinn

SFO - leder

Send epost: solhol@eigskole.no

Telefon: 51 46 36 40/ 95 48 40 20

Bilde av inspektør Turid Stapnes

Turid Stapnes

Inspektør 4. - 7. trinn

Elevrådskontakt

Send epost: tursta@eigskole.no

Telefon: 51 46 36 40/91 59 05 14

Bilde av Bente Aase Andreassen

Bente Aase Andreassen

Sekretær

Send epost: benand@eigskole.no

Telefon: 51 46 36 40