På Rundevoll skole bruker vi Chromebook som arbeidsverktøy både for elever og ansatte. Under finner du et infoskriv om Chromebook med regler for bruk, personvern og mer.

Vedlegg+2+-+IKT-reglement+for+skolene+i+Eigersund+kommune.pdf

IKT reglement for alle skolene i Eigersund kommune


Avtale+om+bruk.pdf

Avtale om bruk av IKT i Eigersundskolen


IKT-strategi+for+grunnskolene+2021-2024.pdf

IKT- strategiplan for Eigersund kommune

2021-2024