Søknadsfristen til SFO er nå 15.mars. De som har plass på Sfo trenger ikke søke på nytt.

Fra høsten 22 ble det innført gratis kjernetid i SFO for 1.klassinger.

Så fremt det ikke skjer endringer er det lagt fram at ordningen med gratis kjernetid også skal gjelde 2.klassinger fra høsten 2023


Skolefritidsordningen SFO
Priser for SFO
Handlingsplan for SFO skoleåret 2022-2023

Glimt fra  Sfo