Skoleskyss

Kolumbus sin logo

Skoleskyss til og fra skolen 

Hvem har rett på skoleskyss?  

Hvordan søke skoleskyss? 

Skoleruter Eigersund kommune 

Mer info om skyssordningen for grunnskoleelever i Rogaland 

Kontakt/melde avvik til Kolumbus 

10.02.23

Ny rutine for søking om gratis skoleskyss ved farlig skolevei eller midlertidig skade/sykdom

Søknad om gratis skoleskyss er nå flyttet til foresattportalen i Visma. Denne kan nås via lenke i Visma-appen, eller ved å gå inn på foresatt.visma.no/eigersund. 

 

Elever som har rett på skoleskyss pga lang avstand (2 km på 1. trinn og 4 km på 2-10. trinn) får dette automatisk som før, og trenger ikke søke. Det samme gjelder elever som bor i områder der det er vedtatt farlig skolevei, som f.eks. strekningen fra Leidland ut mot Myklebust, der det ikke er gang- og sykkelsti.