Skolen vår

Informasjon om skolen:

Rundevoll skole er en 1. - 7. skole med ca 220 elever og 44 ansatte.

Vi har forsterket tilbud (FARS) som gir støtte til elever med spesielt opplæringsbehov.

Alle elever er integrert i klasser/grupper.

Vi er også en PALS skole, der vi har fokus på positiv adferd og forventninger.

A - ansvar

R - respekt

O - omsorg

er grunn pilarene i skolehverdagen.


Våre satsningsområder er:

Leseløftet (Kommunalt satsning)

Vurdering, elevmedvirkning, variert undervisning, motivasjon (DEKOM)

God trivsel og lave fraværstall


Kontinuerlig fokus:

God klasseledelse

Trygt og godt skolemiljø