Skolen vår

Informasjon om skolen: 

Rundevoll skole er en 1. - 7. skole med 211 elever og 39 ansatte. 

Vi har forsterket tilbud (FARS) som gir støtte til elever med spesielt opplæringsbehov. 

Alle elever er integrert i klasser/grupper

Vi er også en PALS skole, der vi har fokus på positiv adferd og forventninger.  

A - ansvar

R - respekt

O - omsorg 

er grunn pilarene i skolehverdagen. 


Våre satsningsområder er:

Leseløftet (Kommunalt satsning) 

Vurdering, elevmedvirkning, variert undervisning, motivasjon (DEKOM)

God trivsel og lave fraværstall


Kontinuerlig fokus:

God klasseledelse

Trygt og godt skolemiljø